1

שליח להעברת מסמכים דחופים

2

שליח להגשת מכרז

3

שליח להעברת תרופות ובדיקות

4

שליח צמוד לאנשי עסקים וחברות

5

משלוחי חבילות ומעטפות

6

מסירות אישיות

7

שירותי הפצה

8

הובלות מכל הסוגים